V televízii to opäť ožíva

Od poslednej novinky uplynuli už skoro tri roky. Môže to vyzerať, že televízia upadla do prachu zabudnutia. Našťastie tomu tak nie je a ani nechceme, aby bolo. Hneď na začiatok sa Vám za to chceme ospravedlniť a tým, ktorí vytrvali, poďakovať za trpezlivosť.

Keď sa projekt televízie v roku 2010 začínal, bol to iba návrh, slabá predstava o tom, čo by sme mohli dosiahnuť, no nevedeli sme ako a nemali čím. Postupom času sme sa učili a vylepšovali naše postupy. Kvalita našej produkcie rástla. Taktiež sme sústavne pracovali na technickom zabezpečení. Dnes máme vlastný prepracovaný postup výroby správ a dve vybavené miestnosti pripravené na nahrávanie všemožných relácií. A hoci sme nevychŕlili kvantum správ, postavili sme solídny základ pre ďalší rast a činnosť televízie.

novinka_novacikovia

Z veľkej časti som za meškanie zodpovedný ja. Moje časy na základnej škole skončili a v televízii fungujem už iba externe. Nemám teda toľko času ako pred tým. K tomu sa pridali rozsiahle zdravotné problémy a niekoľkomesačné meškania boli na svete.

Tento školský rok je pre nás veľkou výzvou. Cesta členov nášho tímu na základnej škole sa končí a teda i v televízii. Je čas, aby ich miesto zaujali mladší. Ich príprava na krúžkoch televízie sa už začala. Starší odovzdávajú svoje „know-how“ mladším. Je to však náročná úloha a na ňu sa teda aj najviac sústreďujeme.

V najbližšej dobe chceme rozbehnúť produkciu správ na plné obrátky a taktiež dospieť v vytúženému rozšíreniu programovej ponuky. Teraz, keď sú prípravy hotové je čas ukončiť pilotný projekt a prejsť do reálnej prevádzky. Nech teda sú nováčikovia a zmeny toho ukážkou. Ak máte nejaké návrhy alebo pripomienky neváhajte sa ozvať. Držte nám palce…