Začal sa nový školský rok

Po predĺžených prázdninách aj tak prišiel ten deň. Znovu prichádzame do školy.

Tento rok bude pre televíziu veľmi kľúčovým. Pribudnú relácie, zdokonalí sa systém natáčania, Plánujeme sa zapojiť do grantového projektu a vďaka nemu by sme mali získať novú techniku, s ktorou by sme už dokázali fungovať naplno.

Verím tomu, že sa nám všetky tieto naše plány podaria a aj vy, naši diváci budete spokojní so svojou školskou internetovou televíziou SCOOL.