Prehľad noviniek zo školy a jej okolia.
Chrbtová os každej serióznej televízie. Naša prvá a najhlavnejšia relácia. Jej prvé vydanie 12. januára 2011 je zároveň vznikom Televízie SCOOL.

Správy sa skladajú zo zvyčajne 4-8 príspevkov vo forme televíznych reportážnych správ s dĺžkou približne 1 minúta. Vydávané sú posledný piatok každého druhého mesiaca. Medzi vydaniami zverejňujeme úryvky z reportáží na našich profiloch na sociálnych sieťach.

Spolu: 24 videí