Sledovať viac

Školská internetová Televízia SCOOL funguje na Základnej škole s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku už od roku 2011. Tím žiakov vo voľnom čase pripravuje relácie zo školského prostredia, predovšetkým správy, ktoré potom šíria prostredníctvom internetu. Pomáhajú im externí spolupracovníci a pedagógovia zo školy.