Projekt Správy 2.0

September sa v televízii niesol v znamení zmien. Členovia tímu spolu s našimi partnermi pripravovali novú grafiku, hudbu, webstránku,… Celé snaženie vyvrcholilo dnes, v deň premiéry jubilejného 20. vydania Správ Televízie SCOOL. Celý tento proces sa však začal už oveľa skôr.

Ako to prebiehalo

Školská televízia je na Slovensku neobvyklá záležitosť. Od jej založenia to bola cesta prekonávania prekážok, hľadania spôsobu, ako robiť školskú televíziu a ako ju robiť správne. V poslednom období sa nám podarilo veľké množstvo prekážok prekonať. Hlavnú zásluhu na tom majú skúsenosti, ktoré sme počas posledných 6 rokov nadobudli, ale aj individuálne zručnosti a odhodlanie členov tímu.

To nám umožnilo adresovať najčastejšie pripomienky od Vás, našich divákov. Najviac sme sa stretávali s kritikou aktuálnosti správ. Vydávané boli málo, nepravidelne a reportáže v nich boli aj niekoľko mesiacov staré. Od dnes prechádzame na nový systém. Správy budeme publikovať každé dva miesiace, v posledný piatok. Jednotlivé reportáže však budeme uverejňovať priebežne na sociálnych sieťach, aby sa k vám informácie dostali okamžite.

Nová verzia grafiky

Túto, pre nás veľkú zmenu, sme sa rozhodli zvýrazniť aj vizuálne. Zmodernizovali sme logo, ale i celú grafiku, tú dopĺňa hudba zložená namieru a celé to môžete sledovať na novej webovej stránke. Na nej je dôležitou zmenou to, že sme na distribúciu našej produkcie začali používať službu YouTube. To sme urobili predovšetkým pre tých z Vás, ktorí sa nemôžu tešiť práve najrýchlejšiemu internetovému pripojeniu. Je to asi najvýraznejšia zmena od roku 2011, preto aj názov projektu je Správy 2.0, ako sa v informatickej terminológii zvyknú označovať nové verzie s veľkými zmenami.

Takto fungujúce správy by sa mali stať stabilným základom televízie. Na ňom chceme stavať, stále sa zlepšovať a rozširovať našu produkciu o ďalšie relácie.

Sami by sme to nedokázali

Na záver by som sa chcel v mene Televízie SCOOL poďakovať ľuďom, ktorí nám s týmto všetkým pomohli. Denisovi Suchému, ktorý navrhol logo a statickú grafiku, Stanislavovi Grigušovi, ktorý nám už po druhýkrát vytvoril pohyblivú grafiku do správ a Filipovi Vojtechovi, ktorý pre nás zložil hudbu.

Ďalej patrí veľká vďaka všetkým, ktorí nás v našom snažení podporovali a podporujú, predovšetkým vedeniu školy – riaditeľovi Pavlovi Krajčimu a jeho zástupkyni Márii Kuffovej. Osobitne chcem vyzdvihnúť člena tímu, Lukáša Heldáka, bez ktorého odhodlania, snahy a tvrdej práce, by sa nič zo spomenutého nemohlo uskutočniť.

 

ĎAKUJEME

ZáCOOLisie

Viac o tom, ako tento projekt prebiehal, o ľuďoch ktorí sa na ňom podieľali a o tom, čo sa deje vo vnútri televízie sa budete môcť dozvedieť v novej relácii ZáCOOLisie, ktorú plánujeme spustiť koncom októbra. Dovtedy, ďakujeme za Vašu sledovanosť a dovidenia!